Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hưng Đạo

Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên
02213873173
c2hungdaotl.hungyen@moet.edu.vn